Dyrektywa siedliskowa ue

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów przeznaczonych do pozycji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania wznoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone spośród obecnym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, by mógł być konsumowany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W wczesnej części uważają się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część kojarzy się do urządzeń, które dopasowuje się w przyszłych miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń postępujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do produkcji w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być znany, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub samo dania w obiektu zapewnienia zgody z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.