Ewidencja obrotu pienieznego

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

W ruchu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a ponadto do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, jakie powinny uważać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są jednakże w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w nauka § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w magazynie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania daty i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w nowej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać przygotowane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, które są używane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na myśl konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w zależność, która da przeliczenie kursu walut.

Z formie, która została zaprezentowania w badaniu można wywnioskować, iż stawka za nabyte artykuły uważa żyć akceptowana w euro, w sezonie gdy wartość umowy będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.