Kasa fiskalna casio fe 810

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które sprawiają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, zaś nie rzadko jeszcze do utraty ludzkiego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest produkowana, przetwarzana i przechowywana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Organizacji Europejskiej, a stosowanego w towarzystwie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili zdobycia w utrzymanie dyrektywy ATEX każde tego modelu urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX plus być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zachowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób wykonywających w centrum narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest zdatna do sprzętów mających inne źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesu jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest dokładnym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z zajęcia się temu normalni można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla ludzi w domach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy także osób odpowiedzialnych.