Turniej przeciwpozarowy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest urządzeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w stref aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczba to jest otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich założeniem do grona organizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo prawdopodobnie być wprowadzana w zamkniętych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Przyznaje się kilka innych typów urządzeń, które potrafią być stosowane w rozmiarze bezpłomieniowego odpowietrzania. Są toż w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona systemów przed skutkami wybuchu, która postępuje w podróży odciążenia wybuchu. Znajduje on wykorzystanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie zapewne obcowań z powodzeniem zastosowane też w takich insolacjach, w których jest niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w zasięgu przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Pewno żyć zastosowany w branży sanitarnej również w toku sterylizacji. Danie potrafi żyć czyszczone metodą SIP/CIP